BAYTEKS                               BAYTEKS TEKNİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

 

1. Çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,


2. Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,


3. Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,


4. Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,


5. Çalışanlar ve tedarikçilere sürekli eğitim vermek ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek,


6. Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,


7. Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek.


8. Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.


9. Yönetim, taahhütte bulunduğu Kalite ve çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.